ویژگی‌های فرش اصفهان

در مورد فرش اصفهان و ویژگی های آن بیشتر بدانیم.در زمان پادشاهان صفوی و با انتقال پايتخت به اصفهان، دوران طلايی شكوه و جلال اين شهر آغاز گرديد. ايجاد بناهایی هنرمندانه، گسترش مدارس، ساخت و احداث مساجد و بازارها و همچنین حمايت بی‌دريغ از صنعتگران و هنرمندان در دوران شاهان اوليه‌‌ی صفوی، این شهر را به جایگاهی والا و شهرتی جهانی رساند. بازتاب این شکوفایی به خوبی در هنر اصفهان از جمله فرشبافی این شهر تا به کنون پیداست.

طرح و نقش فرش اصفهان

رنگ آميزی مخصوصی كه در فرش‌های اصفهان وجود دارد، به راحتی اين فرش‌ها را از فرش‌های شهرهای دیگر، متمايز می‌كند. در فرش‌های اصفهان، حداقل ۱۲ رنگ و تابع رنگ استفاده مي‌شود. در اكثر این فرش‌ها، رنگ‌های سرد، نسبت به رنگ‌های گرم، كاربرد بيشتری دارد. از رنگ‌های پرکاربرد در این فرش‌ها می‌توان به رنگ‌های کرم، سرمه ای، انواع رنگ‌های آبي ( آبی روشن، فيروزه‌ای، ماستي و الماسي )، انواع رنگ‌های خاکی ( خاكی روشن، متوسط، بادامی، اصفهانی، خاكی سير )، سبز كاشان، سبز سير، بژ صورتي و لاكی اشاره کرد. نکته‌ی قابل ذکر دیگر این‌که، در فرش اصفهان، اصولاً رنگ حاشيه و ترنج را يكي مي گيرند يا هم خانواده مي بافند و رنگ لچك را رنگي انتخاب مي كنند كه يك ارتباط بين زمينه و حاشيه برقرار کند. . نكته‌ی قابل توجهی دیگر این‌كه، همیشه قرينه‌گذاری، هماهنگی و پخشِ رنگ، يكدست و به وضوح ديده می‌شود و نهایتا ترکیب رنگ فرش به گونه‌ایست که بيننده با يك نظر، زادگاه فرش را به درستی تشخيص می‌دهد.

فرش اصفهان

رنگ های مورد استفاده در فرش اصفهان

رنگ آميزی مخصوصی كه در فرش‌های اصفهان وجود دارد، به راحتی اين فرش‌ها را از فرش‌های شهرهای دیگر، متمايز می‌كند. در فرش‌های اصفهان، حداقل ۱۲ رنگ و تابع رنگ استفاده مي‌شود. در اكثر این فرش‌ها، رنگ‌های سرد، نسبت به رنگ‌های گرم، كاربرد بيشتری دارد. از رنگ‌های پرکاربرد در این فرش‌ها می‌توان به رنگ‌های کرم، سرمه ای، انواع رنگ‌های آبي ( آبی روشن، فيروزه‌ای، ماستي و الماسي )، انواع رنگ‌های خاکی ( خاكی روشن، متوسط، بادامی، اصفهانی، خاكی سير )، سبز كاشان، سبز سير، بژ صورتي و لاكی اشاره کرد. نکته‌ی قابل ذکر دیگر این‌که، در فرش اصفهان، اصولاً رنگ حاشيه و ترنج را يكي مي گيرند يا هم خانواده مي بافند و رنگ لچك را رنگي انتخاب مي كنند كه يك ارتباط بين زمينه و حاشيه برقرار کند. . نكته‌ی قابل توجهی دیگر این‌كه، همیشه قرينه‌گذاری، هماهنگی و پخشِ رنگ، يكدست و به وضوح ديده می‌شود و نهایتا ترکیب رنگ فرش به گونه‌ایست که بيننده با يك نظر، زادگاه فرش را به درستی تشخيص می‌دهد.

شرکت نسل برتر خاورمیانه

شرکت نسل برتر خاورمیانه به منظور ترویج هنر ایرانی و اسلامی قابلیت عرضه تمام محصولات را در تمامی ابعاد و رنگ ها در بسته بندی های شکیل و صادراتی تحت برند میلیو گروپ دارد.
به امید آن روز که هنر ایرانی و اسلامی تحت پرچم کشور عزیزمان ایران در تمام جهان عرضه شود که با ارزآوری مناسب کمک به چرخه اقتصاد خارجی کشور شود.