وبلاگ

آزادسازی تجارت، شوک های نفتی و کیفیت محیط زیست

مقدمه

به طور کلی محیط زیست به همه محیط هایی که در آنها زندگی جریان دارد گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می گذارند. مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل مختلفی از جمله آلودگی آب و هوا، گرم شدن کره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ازن، تخریب جنگل ها، باران های اسیدی، آلودگی های صوتی و آزمایش های هسته ای است.
آغاز موج توجه عمومی به مسائل محیط زیستی طی دهه 1960 به وقوع پیوست و تمرکز عمده این توجهات بر آلودگی های صنعتی به واسطه رشد روز افزون اقتصادهای صنعتی بود. آلودگی، جریان ورود پسماندها و مواد زاید ناشی از فعالیت های اقتصادی به محیط زیست است. در واقع آلودگی ناشی از فرآیند تولید و مصرف است که در تبدیل عوامل تولید به محصول ایجاد می شود. طبیعت فقط تا حدودی قادر است بین ورودی و خروجی و پسماند تعادل ایجاد کند، به عبارت دیگر توان بازیافت طبیعت محدود است که این توان با افزایش دخالت انسان در طبیعت به میزان زیادی کاهش مییابد. مهمترین آلوده کننده های هوا شامل مونوکسید کربن، دیاکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، ذرات معلق در هوا و ازن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *